Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Ing. Jana Burešová, IČ: 25805088
Adresa provozovny: Jeronýmova 35, České Budějovice 370 01

sídlo firmy: Novosedly nad Nežárkou 206, 378 17
web: https://masazejanaburesova.cz
e-mail: info@masazejanaburesova.cz

Základní ustanovení

Tyto VOP upravují právní závazkové vztahy mezi provozovatelem masážních, regeneračních, poradenských a spojených doplňkových služeb (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen klient) Provozovatel poskytuje výše uvedené služby na základě živnostenského oprávnění a řádných certifikátů všech poskytovaných služeb.

Objednávka služeb

Termín návštěvy

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky nebo e mailem. Dohodnutý termín je závaznou objednávkou, která na dohodnutý termín návštěvy klienta rezervuje příslušný čas provozovatele. Služby jsou poskytovány v rámci provozní doby.

Objednání / Zrušení termínu

Na objednávky služeb bude reagováno v průběhu provozní doby. Pokud se z vážných důvodů klient nemůže v dohodnutém termínu dostavit, informujte o této skutečnosti předem telefonicky, nejpozději však 48 hodin před zahájením objednané služby. Pozdější zrušení dohodnutého termínu masáže se považuje za absenci zákazníka.

Předčasný příchod

S ohledem na klienty, kteří jsou objednáni před vámi, se dostavte nejdříve 5 minut před stanoveným časem masáže. V případě dřívějšího příchodu je třeba posečkat v určených prostorách.

Pozdní příchod

Dostaví-li se klient max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci klienta.

Absence klienta

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na objednanou proceduru se zpožděním delším než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada (na příslušný bankovní účet / v hotovosti) hodnoty rezervované doby ve výši objednané hodnoty objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty příslušného poukazu. Po vyrovnání závazku může být sjednán nový termín masáže.

Odmítnutí objednané služby

Objednané služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

  • klient se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
  • klient se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • klient se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru (viz.provozní řád -úplné kontraindikace)
  • klient se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • klient se během objednávání termínu či poskytování procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem


Předčasné ukončení objednané služby

Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:

  • v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
  • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
  • v průběhu procedury u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
  • v průběhu procedury se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Doprovod a přístupnost

Masírovanou osobu starší 18 let lze doprovodit pouze do prostor studia. Pak je vyžadováno soukromí a doprovod musí studio opustit. Studio není zařízeno na přítomnost dětí, dětských kočárků, psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace. Studio nemá ani prostor na odkládání cyklistických kol.

Odchod ze studia

S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod každého zákazníka do 5 minut po skončení masáže. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Není v lidské moci neustále hlídat, zda někde nezůstalo něco odložené a zapomenuté.)

Informovaný souhlas zákazníka

Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník

Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu. Ceny platí pro základní provozní dobu uvedenou v provozním řádu.

Dárkové vochery a permanentky

Informace o možnosti jejich zakoupení je zveřejněna na webových stránkách a je též k nahlédnutíve studiu.

Masáže osob do 18 let

Dětem o mladistvým do 18 let jsou služby studia poskytovány pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2022.