Provozní řád

Pracovní doba: denně dle telefonické dohody od 8 do 20 hodin

Provozovatel:

Ing. Jana Burešová, Novosedly nad Nežárkou 206, 378 17, IĆ: 25805088

Odpovědná osoba v provozovně : Ing. Jana Burešová

Oprávnění pro výkon činnosti: Sportovní masáž 69-037-M, závěrečná zkouška složena dne 15.10.2022 u EduSpa College CZ, s.r.o., Vybíralova 933, 198 00 Praha 9, IČ: 03392899, firmě udělena autorizace MŠMT-46795/2012-121, dne 22.11.2012

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služby

Živnostenský list: Masérské, rekondiční a regenerační služby

Den vzniku živnostenského oprávnění: 01.11.2022

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství ze dne 11.7.2002

Počet zaměstnanců: 0

Druh a rozsah poskytovaných služeb:

Masérské služby rekondiční a regenerační mimo oblast zdravotnictví jsou poskytovány v prostorách provozovny na adrese Jeronýmova 35, České Budějovice, na základě telefonických objednávek.

Jedná se o všechny druhy masáží, na které má masér kvalifikaci potvrzenou certifikátem o absoluování takového kurzu pod vedením zkušených masérů.

Služby musí splňovat podmínku, že se bude vždy jednat o masérské služby mimo oblast zdravotnictví a bez porušení integrity kůže. Součástí služeb může být i tejpování.

Údaje o provozovně:

Provozovna se nachází v 2.NP bytového domu Jeronýmova 35, České Budějovice, 370 01 a její součástí je masážní místnost, kuchyňka, WC a koupelna. K dispozici je také společná čekárna s lékařem a druhé uzamčené WC a uklidová místnost s vchodem z čekárny. Jedná se o prostory pronajaté a kolaudované k tomuto účelu Stavebním úřadem v Ćeských Budějovicích čj. SU/6385/2011 VV ze dne 25.7.2011.

Vstup do masážního salonu je samostatný z čekárny.

Samotná masážní místnost č. 204 má plochu cca 6,4m x 4,40m (tj. cca 28m2) a výšku 2,5m. Podlahu masážního salonu tvoří omyvatelné lino, svislé stěny a strop jsou tvořeny omítkou. V masážní místnosti se nachází umyvadlo s tekoucí teplou a studenou vodou, za ním na zdi je keramický obklad. Místnost je odvětrána a přirozeně osvětlena třemi okenními otvory (viz.přiložený plánek).

Na masážní místností navazuje místnost s č. 232, která slouží jako vstupní místnost, administrativní pracoviště maséra a kuchyňka pro maséra a je pokryta omyvatelným linem. Na místnost č. 232 navazuje místnost č. 234 a 235 (sprcha a WC s umyvadlem, s tekoucí teplou a studenou vodou). Sprcha je odvětrána a osvětlena oknem. Podlaha koupelny a WC je pokryta dlažbou.

Zásobování vodou všech místností je z veřejného vodovodního řádu, odtok do kanalizace.

Osvětlení všech místnosti je přirozeně okny v dostatečné míře a případně stropními svítidly.

Vytápění je centrální z teplárny.

Manipulace s odpady :

Plastové odpady budou tříděny, ostatní odpady (papírové utěrky a podložky) vzhledem ke znečištění masážními prostředky budou likvidovány ve směsném odpadu. Vyvážení směsných odpadů jednou týdně, plastové odpady budou odnášeny do kontejnerů na třídění plastů jednou měsíčně. Nebezpečné odpady vznikat nebudou.

Použití strojů, přístrojů a dalšího zařízení masážního salonu:

Masážní místnost bude vybavena tímto základním vybavením:

 • masážní lehátko
 • regál nebo skříňka na čisté prádlo a jednorázové krytí
 • regál nebo skříňka na čisté prádlo pro maséra
 • pohovka, stolek, křeslo
 • umyvadlo s přívodem teplé i studené vody
 • mýdlo a papírové nebo textilní ručníky
 • mobilní zástěna
 • věšák, případně odkládací židle pro klienta
 • dle další potřeby ostatní přístroje a pomůcky nutné k jednotlivým masážím, případně zlepšující komfort klienta

Zásady očisty prostředí v provozovně:

běžný úklid po každém zákazníkovi – otření a dezinfekce masážního lehátka po každém klientovi, vytření kolem lehátka dle potřeby, přemytí toalety dle potřeby. Znečištěné pomůcky se ukládají zvlášť od použitých.

běžný úklid se provádí denně – vytření používaných prostor, mytí toalety po ukončení poslední masáže v daném dni

generální úklid jednou měsíčně – kompletní důkladné vytření, mytí oken a vymalování dle potřeby

Podmínky dezinfekce v provozovně:

Při kontaminaci lehátka biologickým materiálem (krví aj.) se ihned vymění

podložka a provede se jeho dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem.

Při kontaminaci rukou bude použita také dezinfekce.

Jednorázové pomůcky se opakovaně nepoužívají.

Desinfekce se provádí omýváním nebo postřikem, je dodržena předepsaná koncentrace a doba působení dle doporučení výrobce. K zabránění vzniku rezistence mikrobů se dezinfekční prostředky střídají po 1 měsíci. Přípravky na dezinfekci jsou vybírány tak, aby splňovaly funkce baktericidní, fungicidní, virucidní (např. Incidin, Surfanios Premium nebo Dettol, Savo Prim 3% (Savo originál),PC 103 nebo disinfection SKIN ISOLDA).

Provozovatel vlastní zdravotní průkaz.

 Manipulace s prádlem:

Čisté prádlo a textil určený k jednorázovému použití se skladují v čisté a pravidelně (1x týdně ) dezinfikované skříňce.

Na pokrytí masérského lehátka se používá také jednorázový materiál, který je měněn po každém použití.

Použitá jednorázová prostěradla, papírové ručníky jsou ukládána do odpadkového koše s vložkou PVC pytle a jsou denně likvidována jako komunální odpad.

Pracovní oděv je měněn dle potřeby (i v průběhu pracovní doby).

Textilní prádlo použité se odkládá do koše s víkem.

 Osobní hygiena:

Před započetím práce s klientem, po použití toalety, po manipulaci s odpady, po

provedení úklidu a při každém znečištění se myjí ruce v teplé vodě s použitím

mýdla. V případě znečištění rukou biologickým materiálem bude použita dezinfekce s baktericidním,fungicidním nebo virucidním účinkem. Osobní ochranné pomůcky (oděv a obuv) jsou udržovány v čistotě. Tyto ochranné pomůcky se používají pouze v provozovně.

V masérské místnosti se nekonzumuje jídlo, nekouří, neupravují nehty ani vlasy. Nehty na rukou se udržují čisté a krátce ostříhané, ruce bez ozdobných předmětů.

Pracovní a civilní oděv se ukládá odděleně.

 Odpady:

Veškerý odpad se denně likviduje. V provozovně vzniká pouze běžný komunální

odpad zahrnující jednorázové ručníky a prostěradla . Do odpadkového koše se

vkládají igelitové vložky a denně je prováděno jejich odstranění z provozovny.

Odpadky se dávají do popelnice, umístěné v prostoru vedle domu, odvoz je zajištěn na základě nájemní smlouvy s pronajímatelem prostor.

 Lékárnička:

V provozovně je lékárnička se standardním vybavením pro první pomoc ( např. ochranné rukavice, obvaz, gumové škrtidlo, antiseptický prostředek,náplasti apod.)

 Hasicí přístroj: nachází se v provozovně.

Kontraindikace úplné (nelze masírovat celé tělo):

 • kardiostimulátor, onemocnění srdce, vrozené srdeční vady
 • gravidita nebo mestruace
 • zhoubná nádorová onemocnění
 • veškerá akutní, chronická, virová, plísňová kožní onemocnění, onemocnění vyvolaná parazity, tedy vše, kde hrozí přenos nákazy (např. ekzém, lupénka, furunkl, plísňová onemocnění,svrab, pásový opar, mykoza, hnisavá onemocnění), záněty žil
 • při alergiích na v salonu používané krémy, masti, emulze
 • při nachlazení, po operaci a očkování a 3 následující týdny
 • po porodu a gynekologické operaci a 6 až 8 následujících týdnů
 • akutní záněty kloubů a všech vnitřních orgánů
 • ateroskleroza a osteoproza
 • při poruchách krvácivosti a braní léků na srážlivist krve
 • lidi nad 80 let
 • při kombinaci hormonální antikoncepce, cigaret a alkoholu nebo drog
 • těsně po těžkém jídle, požití alkoholu a drog

Kontraindikace lokální (nelze masírovat část těla):

 • křečové žíly v klidovém stavu
 • kožní znaménka, bradavice, pigmentové névy a veruky, lokální kožní znaménka, bércové vředy, štípnutí hmyzem, akné, apod.

Provozní řád zpracoval dne 1. 11. 2022:

 Ing. Jana Burešová